Dlaczego konkurs branżowy online?


Wyniki badania "Word-of- Mouth the Most Powerful Selling Tool", które zostało przeprowadzone przez firmę Nielsen dowodzą, że aż 70% osób ufa zdaniu internautów na temat różnego typu produktów czy usług. Między innymi na podstawie tych badań powstał pomysł, żeby zorganizować pierwsze w Polsce konkursy internetowe online. Wygrana w tego typu przedsięwzięciu to najlepsza możliwa opinia wystawiona przez użytkowników sieci, będących klientami danego salonu kosmetycznego.

Uczestnik otrzymuje pakiet materiałów, jednak – co ważniejsze, organizacja kreuje swoją markę w Internecie – z jednej strony poprzez zapraszanie obecnych klientów do głosowania na własnej stronie internetowej, a z drugiej dzięki wizytówce na portalu konkursu, który dziennie odwiedzany jest przez tysiące ludzi.

Po przeprowadzeniu konkursu każdy salon otrzyma od nas informację o liczbie głosów w formie pliku PDF, który po wydrukowaniu będzie mógł powiesić w widocznym dla klientów miejscu. Laureat z kolei otrzyma dyplom, grawerowaną statuetkę oraz nagrody - a co najważniejsze - wszystko to odbędzie się podczas 16 Branżowych Targów Kosmetycznych Beauty Fair, na oficjalnej Gali Beauty Award, która będzie miała miejsce 26.11.2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach!

W tym roku patronat nad przedsięwzięciem objęło znane kosmetyczne czasopismo Cabines i branżowy portal TrudstedCosmetics.pl. Dodatkowo, Redakcja TrudstedCosmetics.pl przyzna Tytuł Specjalny dla Najlepszego Salonu Kosmetycznego 2016 zdaniem Redakcji TrustedCosmetics.pl.

Jak można zauważyć, plebiscyt nie tylko stał się jeszcze bardziej prestiżowy, ale co najważniejsze, na stałe już wpisał się w kalendarz wydarzeń branżowych.


Najlepszy Salon Kosmetyczny 2016 i ikosmetyczka.pl w sieci:

O prestiżu inicjatywy świadczą również liczne artykuły pojawiające się w Internecie. Piszą o nas portale takie, jak:

http://rybnik.naszemiasto.pl/artykul/kolejna-odslona- ogolnopolskiego-plebiscyty- na- najlepszy,3789607,art,t,id,tm.html

http://www.turystyka24h.pl/turystyczne_uzytkownicy-sieci-coraz-czesciej-szukaja-reklam-6368.html

http://www.zielonydziennik.pl/technologie-0/internet- oknem-na- swiat

http://www.prasa24h.pl/13714/zdrowie-motoryzacja- uroda-i- kosmetyki-interesuja- nas-najbardziej.html

http://www.e-konferencje.pl/artykul/konkurencyjnosc- w-dobie- internetu/2174/

http://www.szkolenia24h.pl/artykul/wiedza-o- konkurencji-kluczowa- do-rozwoju/2169/

Jak mogę wziąć udział w konkursie


Firma, która deklaruje chęć wzięcia udziału w konkursie wypełnia specjalny formularz znajdujący się na stronie www.konkurs.ikosmetyczka.pl. Po weryfikacji zgłoszenia, zespół ImaGO! Polska kontaktuje się z właścicielem przedsiębiorstwa, które otrzymuje możliwość uczestnictwa w konkursie na Najlepszy Salon Kosmetyczny 2016. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu "Najlepszy Salon Kosmetyczny 2016". Nasi konsultanci zapraszają również salony urody do udziału w projekcie poprzez stworzenie ich wirtualnej prezentacji na popularnym portalu ikosmetyczka.pl - dzięki temu uczestnicy ze swojego wysokiego wyniku mogą cieszyć się cały rok (szczegóły dotyczące serwisu tutaj).

Zasady Konkursu - REGULAMIN KONKURSU "NAJLEPSZY SALON KOSMETYCZNY 2016"

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Najlepszy Salon Kosmetyczny 2016” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem konkursu jest firma ImaGO! Polska Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Żorach, przy ulicy Dolne Przedmieście 5, posiadająca numer KRS 0000557075, zwana dalej "Organizatorem".

3. W konkursie może brać udział każdy salon kosmetyczny (zwany dalej "Uczestnikiem" lub "Salonem Kosmetycznym") z miast opublikowanych na stronie Powiaty oraz bliskich im miejscowości czy regionów.

4. Za moment zgłoszenia uczestnictwa uważa się chwilę wysłania do Organizatora wypełnionego FORMULARZA zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.konkurs.ikosmetyczka.pl lub chwilę deklaracji telefonicznej.

5. Każdy zgłoszony salon otrzymuje pakiet startowy - dane do logowania na stronie konkurs.ikosmetyczka.pl. Po zalogowaniu na stronie firma wypełnia swoją elektroniczną wizytówkę będącą prezentacją salonu, która obejmuje: zdjęcia salonu (nieobligatoryjne), dane teleadresowe, godziny otwarcia oraz informacje na temat świadczonych usług (ofertę Salonu).

6. Koszt pakietu startowego, umożliwiającego udział w konkursie znajduje się na fakturze.

7. Każdy Salon Kosmetyczny, który wykupił abonament na portalu Organizatora - www.ikosmetyczka.pl - ma prawo do bezpłatnego udziału w Konkursie.

8. Zwycięzcy konkursu każdego z miast zostaną wyłonieni na zasadzie głosowania, odbywającego sie na łamach serwisu konkurs.ikosmetyczka.pl. Na stronie elektronicznej wizytówki każdego z salonów dostępny jest link umożliwiający oddanie głosu na konkretny salon.

9. Przy głosowaniu należy podać swój adres e-mail. Internauci mogą oddawać nie więcej niż jeden głos dziennie, w ramach tego samego adresu e-mail oraz z poziomu jednej przeglądarki internetowej. Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający (tylko za pierwszym razem). Dopiero wtedy Internauta zostanie przeniesiony na stronę z panelem głosowania w celu oddania głosu.

10. Oddając głos na wybrany salon, Internauta zgadza się na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu. Przekazane przez Uczestnika dane będą przetwarzane w sposób zgodny z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 02.101.926 ze zm.) w celach statystycznych, administracyjnych oraz marketingowych (w tym w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez ImaGO! Polska Sp. z o.o. Sp. K.). Internauta posiada prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

11. Zwycięzcy konkursu każdego z miast zostaną wyłonieni na zasadzie głosowania, odbywającego sie na łamach serwisu konkurs.ikosmetyczka.pl. Na stronie elektronicznej wizytówki każdego z salonów dostępny jest link umożliwiający oddanie głosu na konkretny salon. Każdy internauta może głosować na jeden salon tylko raz na dobę.

12. Głosowanie rozpocznie się 17.10.2016 00:00:00 i potrwa do 31.10.2016 23:59:59 na łamach serwisu konkurs.ikosmetyczka.pl.

13. Zwycięzca Konkursu z każdego miasta to firma, która zdobędzie największą ilość głosów online w momencie zakończenia głosowania.

14. Oficjalna lista zwycięzców zostanie opublikowana w terminie do 04.11.2016 r. na stronie www.konkurs.ikosmetyczka.pl.

15. Zwycięska firma w każdym z miast czy regionów otrzymuje tytuł "Najlepszy Salon Kosmetyczny 2016" w swoim mieście. Dodatkowo, zwycięski salon kosmetyczny otrzymuje pakiet promocyjny obejmujący materiały poświadczające zwycięstwo w konkursie - materiały promocyjne do umieszczenia w Internecie (zarówno na stronach www, jak i portalach społecznościowych), grawerowaną statuetkę oraz wykonany na ozdobnym papierze dyplom.

16. Akceptując warunki Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu. Przekazane przez Uczestnika dane będą przetwarzane w sposób zgodny z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 02.101.926 ze zm.) w celach statystycznych, administracyjnych oraz marketingowych (w tym w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez ImaGO! Polska Sp. z o.o. Sp. K.). Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

17. Salony kosmetyczne mają prawo rezygnacji z konkursu. Za rezygnację uważa się zgłoszenie tego drogą elektroniczną (mail) bądź pocztową.

18. Salony kosmetyczne biorące udział w plebiscycie zobowiązane są konkurować w zgodzie z porządkiem prawnym oraz zwyczajami i obyczajami współżycia społecznego, a w szczególności nie mogą naruszać ani godzić w:

  • prywatność lub innych praw osób lub organizacji, które nie wyraziły na to zgody
  • dobre imię innych osób lub organizacji
  • zasadę uczciwej konkurencji
  • wiarygodność handlową osób lub organizacji

19. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika konkursu w przypadku:

  • złamania regulaminu
  • proponowania korzyści majątkowych lub osobistych w zamian za oddawane głosy.


Postanowienia końcowe:

1. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatorów i jest ostateczna.

2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz wyłonienia zwycięskich Salonów Kosmetycznych z poszczególnych miast i regionów. W takim przypadku, Organizator jest zobowiązany niezwłocznie podać informacje o tych zmianach.

3. Informacje o konkursie dostępne są na stronie: www.konkurs.ikosmetyczka.pl. Wszelkich informacji udziela Dział Promocji ImaGO! Polska Sp. z o.o. Sp. K.; e-mail: kontakt@imagopolska.pl.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, przerwania lub odwołania Konkursu w przypadku braku bądź niskiego zainteresowania Konkursem, w szczególności niewielkiej liczby Uczestników, którzy zgłoszą swój udział.


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na Najlepszy Salon Kosmetyczny 2016

Niniejszy załącznik określa definicję "Salonu Kosmetycznego" w rozumieniu konkursu na Najlepszy Salon Kosmetyczny 2016.
1. "Salon Kosmetyczny" - przez salon kosmetyczny rozumie się działalność, w ramach której wykwalifikowany personel wykonuje usługi z zakresu kosmetyki, takie jak masaż twarzy, manicure i pedicure, robienie makijażu, a także pozostałe zabiegi kosmetyczne, niezależnie

2. "Najlepszy Salon Kosmetyczny" - jest to tytuł nadawany przez Organizatora i potwierdzony dyplomem oraz statuetką. Otrzymuje go Salon Kosmetyczny, który uzyskał w danym mieście/powiecie największą liczbę głosów od klientów w czasie określonym w Regulaminie.

3. Tytuł "Najlepszy Salon Kosmetyczny" w swoim regionie może uzyskać każdy salon kosmetyczny, który uzyskał łącznie liczbę min. 16 głosów.